Vi ved, hvad det handler om!
 
Kvalificeret nedbrydning handler om drive, know-how og at undgå følgeskader.
 
I vores lille firma er det de selv samme personer, der beregner og giver tilbud, som forestår nedrivningsarbejdet. Vigtig information går derfor ikke tabt mellem de to led.
 
Det rette valg af metode er kernen, når en nedbrydningsopgave skal løses.
Vi kildesorterer affald på stedet, som lovgivningen kræver, og afleverer kun til godkendte modtagesteder.
Vi planlægger vores arbejde med en løbende oprydning, så pladsen fremstår ryddelig og sikker at færdes på.
Ofte ønskes en opgave udført isoleret, så støv og vibrationer ikke påvirker omgivelserne. Lidt omtanke kan spare mange genvordigheder med manglende rengøring/oprydning, efter-reparationer og tidsplaner, der ikke overholdes.
Som med alt andet arbejde handler det om at få grebet opgaven rigtigt an første gang!
Du kan følge vores igangværende sager på Facebook https://da-dk.facebook.com/BlichfeldtNedbrydning
 
- Vi udfører stort set alle former for nedrivning.
- Vi er uddannede til at udføre miljøsanering af asbest, bly og PCB.
- Vi har stor erfaring i nedskæring af VVS installationer.
 
Vi er efterhånden et kendt navn i branchen og har et netværk, der gør os i stand til at løfte de fleste opgaver.
Det er vigtigt for os at løse opgaver på et højt niveau og har kun kompetente og erfarne medarbejdere.
Vi har ofte andre firmaer til at hjælpe os, men det er os, som leder og fordeler arbejdet og sikrer en høj kvalitet.
 
 
Vi kan kontaktes på tlf. 2872-2650